ARIE

coaching

Over ARIE

ARIE is niet alleen een traditionele familie voornaam, het is ook een acroniem in relatie tot coaching:

Authenticiteit – Ieder mens is uniek; coach en gecoachte kunnen zichzelf zijn
Resultaatgerichtheid – Coaching is succesvol als het leidt tot concrete resultaten
Interactie – Het succes van coaching is afhankelijk van de interactie tussen coach, gecoachte(n) en (indien van toepassing) opdrachtgever
Eigenaarschap – De gecoachte neemt verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling

 

Het gezicht van ARIE

ARIE is een vitale veertiger. Althans, dat vindt hij zelf… Hij heeft een achtergrond in Human Resource Management. Al sinds het volgen van zijn HBO opleiding is hij met name geïnteresseerd in de mens-kant van arbeid; het was dan ook niet meer dan logisch om af te studeren in de richting Human Talent Development.
De eerste stappen als Coach werden gezet in 2008. Op ad-hoc basis werd hij ingezet om collega’s te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling in de vorm van een coach-traject.
In 2013 volgde een verdieping in de vorm van een post-HBO opleiding Coaching en was ‘ARIE’ geboren.
Waarom doet ARIE wat hij doet? Omdat hij het te gek vindt om onderdeel te mógen zijn van het leerproces van andere mensen.
Samen leren van wat goed gaat (en wat niet), samen successen vieren tijdens het coachtraject, samen overtuigingen in kaart brengen, samen talenten ontdekken en aan de oppervlakte brengen, samen werken aan bewust-zijn…..dat is waar ARIE blij van wordt en energie van krijgt.
Coachen is een intens(ief) vak. ARIE ontspant daarom graag door regelmatig de natuur op te zoeken voor een wandeling, MTB- of snowboard tocht. In de bergen vindt hij zijn eigen innerlijke rust.

Vormen van coaching

ARIE coacht tot nu toe vooral op het gebied van werk. Dat klinkt nogal abstract? Hieronder geeft hij enkele voorbeelden van coachvormen die wellicht verhelderend werken.

Leiderschapscoaching
De carrièrestap naar eerstelijns manager (leiding geven aan een team individuen) of tweedelijns manager (leidinggevende aan leidinggevenden) wordt vaak als een flinke uitdaging ervaren. Het succes wordt niet meer alleen bepaald door de individuele / inhoudelijke bijdrage maar ook door anderen beter te laten functioneren. Leren loslaten, delegeren, stimuleren, time management & omgaan met verschillende belangen zijn onderwerpen die vaak genoemd worden als een grote uitdaging. Als coach helpt ARIE bij het inzichtelijk maken van aanwezige & te ontwikkelen kwaliteiten op het gebied van leiderschap en stimuleert hij om vaardigheden in de dagelijkse praktijk in te zetten.

Teamcoaching
Deze vorm van coaching richt zich op teams waarin ruimte is voor verbetering in onderlinge samenwerking, communicatie, gezamenlijke doelstellingen en gewenste teamresultaten: Together Everyone Achieves More. De inzet van ARIE in deze coachvorm is afhankelijk van de specifieke coachvraag en behoeftes in het team.

Persoonlijke effectiviteit
Coaching op het gebied van persoonlijke effectiviteit richt zich op belemmerende factoren in relatie tot werk. Denk aan communicatieve vaardigheden, conflictsituaties, stress, zelfvertrouwen etc. De inzet van ARIE focust zich op het onderzoeken van de oorsprong van de belemmerende factoren en het wegnemen hiervan.

Loopbaancoaching
Deze vorm van coaching richt zich op diegenen die plezier in huidig werk willen (her)vinden of die, al dan niet vrijwillig, op zoek zijn naar een nieuwe baan. ARIE helpt te onderzoeken wat belangrijk is in een baan, wat energie oplevert en juist energie kost, wat factoren zijn die plezier in de weg staan, waar de interesse ligt etc. Doel: arbeidsvreugde! Want het leven is te kort om ongelukkig naar je werk te gaan.

Resultaten

In coaching gericht op leiderschap worden resultaten vaak zichtbaar in de vorm van beter functionerende teams, een leidinggevende die zelfverzekerder is en/of zich prettiger voelt, hogere medewerkertevredenheid, medewerkers die meer verantwoordelijkheid krijgen & nemen of minder verloop.

Bij loopbaancoaching zijn resultaten veelal meetbaar door meer arbeidsvreugde of beter functioneren bij de coachee, door een geslaagde outplacement/herplaatsing maar (net als bij coaching op persoonlijke effectiviteit) vaak ook door competentie ontwikkeling.

Geslaagde teamcoaching leidt over het algemeen tot meer begrip voor elkaar, tot de totstandkoming van écht contact maken en daarmee tot betere samenwerking en prestaties.

Vooraf besproken resultaten vormen het hele coachtraject een ijkpunt. Door het resultaat voor ogen te houden zal keer op keer progressie geboekt worden.

Werkwijze

ARIE start altijd met een kosteloos kennismakingsgesprek. Dit geeft de gelegenheid om ‘aan elkaar te snuffelen’ en om de coachvraag vast te verkennen.

Als dit gesprek prettig verlopen is volgt een voorstel (aantal coachgesprekken, locatie, planning, kosten). Na goedkeuring ga je met ARIE aan de slag. In het eerste coachgesprek worden coachvraag en (leer)doelen vastgesteld. In de daarop volgende gesprekken vormen deze het uitgangspunt van het gesprek. In het derde gesprek wordt expliciet aandacht besteed aan de samenwerking tussen jou en ARIE. Is de klik er nog? In het laatste gesprek vindt een evaluatie plaats: zijn de (leer)doelen gerealiseerd?

Als ARIE wordt ingezet door een werkgever dan voert hij voorafgaand aan de coaching eerst een gezamenlijk gesprek. Een voorwaarde voor een geslaagd coachingstraject is immers dat werkgever en werknemer een gezamenlijk doel voor ogen hebben.

ARIE maakt graag gebruik van verschillende werkvormen en stemt deze af op leerdoelen en op de voorkeur en leerstijl van degene met wie hij werkt. Hij houdt van humor en stelt graag gematigd provocatieve vragen. Hij coacht vanuit huis maar kan ook op locaties uit de voeten en is flexibel inzetbaar.

Contact

Thank you! I have received your message.

name

email

message

Contact Info

06 - 128 877 58

arie-coaching@outlook.com

Sint Jacobsplein 67, 3311CV, DORDRECHT